Någonstans

Jag undrar om det någonstans

under alla veckningar, alla lager

finns en essens, en kärna av jag

Den jag verkligen är, oputsad